Om oss / About us

 

 

Vi heter Johan och Åsa Lundmark och bor på en liten gård ute på landet

mellan Bollebygd och Borås tillsammans med våra två små söner

Elias och Samuel och våra fyrbenta familjemedlemmar.

 

Åsa har levt tillsammans med dvärgschnauzer sedan 1983.

Johan har också haft hund tidigare, en blandras mellan bordercollie och schäfer.

 

Jag (Åsa) har också tränat en hel del hundsport samt tävlat i lydnad.

Vill du läsa mer om dessa öden och äventyr läser du

”Att träna och tävla med dvärgschnauzer”

 

Vi kallar oss Stommelyckans kennel. Namnet kommer från huset vi bor i.

 

Johan är den som kammar ull och är kennelns barnmorska.

Åsa är den som trimmar, ställer ut och tar hand om barn och hundar på dagarna.

 

Uppfödningen har varit en dröm i mer än15 år

och på planeringsstadiet sedan vi flyttade ut på landet 2002.

 

Eftersom dvärgschnauzrarna vi haft genom åren har varierat mycket i

temperament och mentalitet, var vi väldigt klara över vilka egenskaper vi önskade

hos vår stamtik, när vi skulle starta vår uppfödning.

 

Alla våra lakritstroll har varit högt älskade, men det är inte alltid lätt att leva med en

hund som har lite för mycket skärpa, eller är allt för reserverad.

 

Dvärgschnauzern får enligt rasbeskrivningen lov att vara reserverad,

men vi anser att gränsen mellan reserverad och rädd är hårfin.

Vi föredrar därför en mer social hund, utan särskild skärpa.

 

De flesta som köper en valp, vill ha en okomplicerad familjemedlem,

som glatt hänger med på det mesta.

En orädd, social hund är lätt att ta med sig och trivs tillsammans med

familjemedlemmar i alla åldrar och deras vidhängande kompisar.

Detta är vardagssituationen för många.

Alltså måste prioritet ett vara temperamentet!

 

Att avla på friska hundar är också en självklarhet.

Alla vill vi att våra hundar skall leva länge och få vara friska!

 

Så till det här med exteriören. Självklart vill vi ha sund, rastypisk exteriör på våra

hundar. Detta är ju rasen som vi har valt! Vi önskar, som alla uppfödare nog gör,

att det ska gå bra för våra hundar i utställningsringen.

 

Någon gång på mitten av 90-talet träffade jag en helt ljuvlig ungtik på kennel Pixbo.

Hon hette Missike´s Pixbo Opposite Opinion och kallades för Tara.

Där vilade inga sorger! Hon var så ljuvligt positiv

och hade oerhört mycket motor. Dessutom var hon jättesöt!

Jag har länge vetat att det är exakt den typen av hund jag vill ha.

Vår önskan var att få en tik med Tara i linjerna,

som har de egenskaper som vi drömmer om.

 

När vi så fick chansen att köpa Pixbo Psiluett (Smilla) från kennel Pixbo 2003,

tog vi den direkt och det har vi aldrig ångrat!  

Tack Paola & Ann-Charlotte på Kennel Pixbo för Smilla!

 

Hon är en jättefin avelstik som verkligen har nedärvt såväl utmärkt exteriör

som härligt temperament till sina avkommor.

Så nu är drömmen verklighet. En egen liten hunduppfödning!

 

Läs mer om vår uppfödning och hur valparna har det hos oss i

Vårt mål och ambition som uppfödare.

 

Går du och funderar på dvärgschnauzer,

är du varmt välkommen att hälsa på oss och våra hundar.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

 

Åsa & Johan

 

© Stommelyckans Hund & Hälsa

 

 

 

 

About us

 

 

We are Johan and Åsa Lundmark.

We live on a small farm

23 km from Borås and 48 km from Gothenburg

in Sweden.

with our two young sons Elias and Samuel

and our four-legged family.

 Åsa has lived with miniature-schnauzer since 1983.

Johan has also had a dog in his life before.

A mixed breed, border-collie – german shepard.

 

Åsa has been training different dog-sports with her dogs,

and compete in obedience.

If you want to know more about that you can read

 "To train and compete with a miniature schnauzer"

 

We call our kennel Stommelyckan after the house we live in.

Johan is the one caring for the fur with the strip-comb and delivering puppies.

Åsa is the one grooming and showing the dogs.

She is also taking care of children and dogs during the day.

 

To have a kennel has been a dream for 15 years

and has been planned since we moved out on the countryside 2002.

 

Our pet-minis through the years had different quality

in temperament and mentality.

That made us extremely aware of the qualities

we were looking for in our kennels first female.

 

All our little black-beards have been very much loved,

but it is not always easy to live with a dog that is too sharp or too reserved.

The miniature-schnauzer is, in the description of the breed, allowed to be reserved.

 

We believe that the line between reserved and fearful is very thin.

That is why we prefer a dog that is extremely sociable and do not have much sharpness.

 

Most people that are buying a puppy want an uncomplicated family-member

that is happy to tag along wherever they go and whatever they do.

A fearless, sociable dog is easy to bring along.

It likes to be around all its family-members and also get along with

the friends of the children in the family.

This is the standard that is required for many families.

That is why priority one must be the temperament!

 

To breed on healthy dogs is a matter of course.

We all want our dogs to live a long life in health!

 

Of course we also want a sound, breed typical exterior on our dogs.

This is the breed we chose to breed!

We wish to have success in the show-ring, as every breeder probably do.

.

Somewhere in the middle of the 90´s,

I met an adorable young female mini on Kennel Pixbo.

Her name was Missike´s Pixbo Opposite Opinion and she was called Tara.

She was a spunky, happy dog with a lot of engine. She was very pretty to.

 

I have long known that it is exactly that kind of dog I want to have.

Our wish was to have a female with Tara in the lines,

with all the properties we dreamed about.

 

We got the opportunity to buy Pixbo Psiluett (Smilla) from kennel Pixbo 2003

Thank you Paola & Ann-Charlotte on Kennel Pixbo for our lovely Smilla!

We decided immediately to have her as the first little mother in our kennel.

That is a decision we never had to regret!

We now have got a couple of excellent breed-dogs after her.

She has inherited her good looks as well as her lovely temperament to her litters.

The dream has come true. A kennel of our own!

 

You can read more about our breeding and how we take care of our puppies in

 Our goal and amibiton as breeders.

 

If you are thinking about the breed miniature-schnauzer,

you are most welcome to visit us and our dogs.

Feel free to contact us if you want to know more!

 

Åsa & Johan

 

 

© Stommelyckans Hund & Hälsa