Foto: Olivia Schell

 

Läs om pälsvård här!

 

Åsa trimmar dvärgschnauzer.

För information eller tidsbeställning ring:

Åsa Lundmark

T. 033-25 32 15

M. 0731-56 14 77

Mail: stommelyckan@gmail.com

 

 

Lite om pälsvård: / A little about grooming:

 

Dvärgschnauzern är en trimras.

Den långa, döda pälsen skall ryckas ut.

Det gör inte ont på hunden om du bara tar den päls

som är mogen att ryckas bort.

 

Vinsten med att ha en trimras är att hunden nästan inte fäller något hår!

Ett fantastiskt plus!

 

Vill du ha din hund i toppskick, dvs. en slät, sträv päls,

innebär det ett visst arbete.

 

I den sträva pälsen har dvärgschnauzern underull.

På svarta hundar är den ofta lite gråaktig, eller brunaktig i färgen.

Detta gör att färgen blir lite sämre.

Pälsen blir inte heller lika blank och smutsavstötande.

 

Kammar du bort underullen på din hund ca en gång i veckan,

så ser pälsen blankare ut, eftersom de sträva täckhåren framträder bättre.

Pälsen får också bättre färg och blir mer vatten och smutsavstötande.

 

Inför en trimning är det bra att ha ullkammat hunden kontinuerligt.

Då lossar de trimmogna täckhåren bättre.

Annars kan det nästan kännas som att ullen ”håller fast” pälsen

när hunden ska trimmas.

Det blir liksom mer att segdra, än att bara plocka bort pälsen.

 

När pälsen ska plockas bort ska hunden inte vara nybadad.

Det får gärna ha gått minst en vecka sedan senaste bad.

Jag kan inte svara på varför, men pälsen blir

av någon anledning svårare att rycka efter bad.

 

Däremot är det jättebra om benhåren är rena och nykammade.

Det är lättare att forma benhåren om de är lite ”fluffiga”

och det är bättre för både hunden och den som trimmar

om man slipper lägga tid på att kamma tovor.

Jag plockar ur lite päls ur benhåren också för att behålla och främja färg och kvalitet på pälsen,

men det är så lite, så detta gör inte ont på hunden.

 

Jag brukar för det mesta hålla mina hundar med ”rullande päls”. D v s. jag plockar kontinuerligt

bort de längsta stråna på huvud, nacke, rygg och sidor. Detta gör att hunden hela tiden har en

kort täckpäls och ser ganska välvårdad ut hela tiden.

 

Ibland springer tiden ifrån mig och jag glömmer plocka ur pälsen,

så jag blir tvungen att trimma hunden helt.

Då försöker jag se till att trimma den innan nästa päls växer ifatt.

Trimmar du hunden minst var tredje månad

kommer den hela tiden att ha en kort päls under.

 

Man kan trimma hunden t.ex. två gånger per år

men personligen tycker jag att det är för sällan,

eftersom de olika pälslagren då växer ifatt varandra och blir lika långa.

Man måste då ta av hunden all päls och de blir i mitt tycke lite för nakna. Trimmar man lite oftare

har man oftast en lagom lång päls under. Pälsväxten varierar på olika hundar, men efter att ha

trimmat din hund vid ett par tillfällen vet du hur snabbt din egen hund sätter ny päls.

 

Jag trimmar mina hundar även om det är mitt i vintern

och sätter på dem ett täcke ifall det blir för kallt. Då kan jag ta av dem det blöta täcket i hallen och

de kan springa in utan snöklumpar i pälsen.

Jag tycker att det blir enklast att hålla både hundarna

och hemmet renare på det sättet.

 

En del dvärgschnauzrar får väldigt mycket ull, andra bara lite grann.

Alltså måste en del hundägare kanske kamma ull flera gånger i veckan,

medan andra bara behöver göra det en gång var tredje vecka.

 

Oftast brukar det vara lagom att se över hunden en gång per vecka.

Då kan man passa på att klippa klor, plocka hår ur örongångarna, ullkamma den sträva pälsen,

samt noggrant kamma igenom skägg och benhår. Glöm inte armhålorna, där det lätt kan tova sig.

Denna skötsel varje vecka brukar hålla pälsen sträv och blank

och ben och skägg fria från tovor.

Det är också en väldigt god vana att göra detta

eftersom du då verkligen har chans att upptäcka exempelvis en skada,

eller ohyra hos hunden på ett tidigt stadium.

 Eftersom man verkligen går igenom hunden millimeter för millimeter.

 

 

Klippning:

 

En del väljer att klippa sin dvärgschnauzer istället för att trimma den.

Det kan t.ex. vara för att hunden har lite sämre pälskvalitet, så att pälsen inte lossnar tillräckligt lätt vid trimning.

En gammal eller skadad hund som är stel och öm i kroppen

kan ha svårare att stå en längre stund på trimbordet.

Det kan också vara ett skäl till att klippa sin hund.

 

Jag föredrar trimning, så långt det är möjligt,

men detta är något som är helt upp till hundägaren att bestämma.

Man ska dock ha tänkt igenom sitt beslut,

då det kan vara svårt att ändra sig och börja trimma igen

efter en klippning.

 

Pälsen förändras efter ett antal klippningar.

Färgen kan bli annorlunda,

Vår första dvärgschnauzer, Fille blev helt silvergrå.

Vi brukade skämtsamt kalla färgen ”silver shaded”

när någon frågade om hans ovanliga färg. J

 

Även pälsens kvalitet och struktur blir annorlunda.

Den sträva pälsen blir allt mjukare

allteftersom ull och täckhår blir till ett.

Den kan rentav bli silkesmjuk.

Då försvinner de fukt och smutsavstötande egenskaper

som en sträv päls har.

En del blir lockiga, eftersom pälsen blir mjukare.

En del hundar kan också bli lite mer frusna, men allt detta är ju

enkelt avhjälpt med ett litet täcke på hunden vid kallt eller vått väder.

 

Fortsätter du ullkamma även efter klippning

kan du lyckas behålla färg och pälskvalité lite längre.

 

Innan man klipper sin dvärgschnauzer skall man alltså vara medveten om att pälsen blir förändrad,

så att man inte blir besviken i efterhand.

 

 

© Åsa Lundmark

Stommelyckans Hund & Hälsa

www.stommelyckan.com

 

 

 

A little about grooming:

 

The miniature schnauzer is a breed that is supposed to be hand-stripped.

The long, dead coat is plucked out.

It does not hurt on your dog at all if you only take the coat, that is mature for plucking.

 The winnings with having a strip-breed is that the dog almost does not shed any hair at all!

An incredible good thing!

 

If you want your dog in top shape, meaning a flat, harsh coat, it takes a certain amount of work.

 

Under the harsh coat, the mini-schnauzer has got a soft undercoat.

On black dogs it is often greyish or brownish. This makes the colour of the dog less bright.

The coat does not look as shiny and is less repellent against dirt.

 

If you comb the undercoat on your dog about once a week, the coat looks more shiny, since the harsh coat appear more.

The coat also get better colour and get more water- and dirt- repellent.

 

Before stripping the dog, it is a good thing to have been combing the undercoat continuously.

Then the mature overcoat will let go easier.

Otherwise it almost feels like the undercoat is “holding” the coat and you get stubborn resistance

when you try to pull the coat out.

 

Do not give your dog a full bath the same week that you are going to strip the coat.

I do not know why, but the coat for some reason get tougher to pluck out after bathing.

 

It is a really good thing though if the hair on the legs are clean and combed through.

It is easier to clipper them in a nice shape if they are a little bit “fluffy”

and it is better for both dog and groomer not to spend time on removing tangles.

I pluck a bit of hair from the legs to, to improve colour and get new fresh coat to grow,

but that is so little at the time that it wont hurt at all.

 

I usually keep my own minis in ”rolling coat”. That means that I continuously pluck the longest coat on

head, neck, back and the sides of the body.

This makes the dogs overcoat short all the time and the dog also look rather nice and well groomed at all times.

 

Sometimes time is running, and I forget to pluck the coat of my dogs.

Then I have to strip the coat completely.

I usually make sure of doing that before the next coat grow out to much.

If you strip your schnauzer about every third month, it probably will have a short coat under the long one.

 

You can strip your schnauzer about twice a year, but personally I think that that is not enough,

since the different layers of coat will grow to be as long as the rest of the coat in that time.

Then you have to pluck the whole coat and the dog gets, in my opinion, far too naked.

If you strip the dogs coat a little bit more often, you always have a good coat underneath.

It varies how fast the coat grows on different dogs, but after a few grooming-sessions you will learn your dogs coat.

 

I usually strip my dogs, even if it is in the middle of the winter and put a quilt on when the weather is getting to cold.

That way I can take the wet quilt off in the hallway and my dogs can go on inside without snowballs in their coat.

I think that is the easiest way to keep the dogs and my home fresh.

 

Some miniature-schnauzers get a lot of undercoat and others only a little.

So some dog-owners have to comb the undercoat a lot, while others only need to do it every third week.

 

It is usually a good thing to check the dog over once a week.

Then you can clipper the claws, pick hair out of the ears, comb the harsh coat with a strip-comb, to get rid of  the soft undercoat,

and carefully comb through the long coat both in the beard and on the legs.

Do not forget to comb under the armpits. That is a place where it easily gets a little bit tangled up.

Grooming like this every week, usually keeps the coat harsh and shiny and the legs and beard free of tangles.

It is also a good habit, because you really get to discover for example injuries or vermin at an early stage,

since you really get a look at every inch of your dogs skin.

 

 

Clipping:

 

Some people choose to clipper their schnauzer, instead of stripping it.

Sometimes the reasons can be that the dog may not have good enough quality in its coat, to make it let go easily enough, when stripping.

Sometimes it is because the dog, because of age or injury, has trouble standing for a longer period on the grooming-table.

 

I prefer stripping the dog if it is possible, but this is something that the dog-owner has to decide for themselves.

It is a decision that needs a lot of considering, because it can be difficult to change ones mind

and start stripping the coat again after clipping.

 

The coat-texture changes in its texture after a number of clippings. The colour often change.

Our first miniature-schnauzer, Fille became totally light-silvergrey. We used to call the colour “silver-shaded”

when someone asked about his somewhat unusual colour. J

 

The texture and structure of the coat changes as well. The harsh coat get softer in time,

because the undercoat and overcoat grow together.

The coat may finally get soft as silk. Then the water- and dirt-repellent qualities of the harsh coat disappear.

Most dogs get curly, when the coat goes softer.

Some dogs also easier get a little bit frozen in cold weather, but that is easily helped with a quilt on the dog in wet or cold weather.

 If you continue combing the undercoat after clipping, there is a chance that you keep colour and quality of the coat a little bit longer.

 Before you clipper your schnauzer you should be aware of the changes in the coat, so that you wont be disappointed afterwards.

 

 

© Åsa Lundmark

Stommelyckans Hund & Hälsa

www.stommelyckan.com