Foto: Olivia Schell

 

Pixbo Psiluett

"Smilla"

 

E. Pixbo Rival

U. Pixbo Psoya

 

Född: 2004-04-01 / Born: 1/4-2004

Färg: Svart / Colour: Black

Ögon: UA - 2005, 2006 / Eyes: Clear - 2005, 2006

 

Utställning: / Show:

2:a juniorklass

Protokoll & Tävlingsresultat: / Critics from dogshows & Results:

 

Smilla är vår stamtik. Hon kommer från kennel Pixbo.

Hon är en mycket välbyggd tik, som dock inte varit utställd mycket på grund av hennes

öron som glatt pekar uppåt. Vi är oerhört nöjda med Smilla på alla sätt och vis.

Hon har ett ljuvligt temperament, som starkt har präglat vår avel.

 Även hennes fina exteriör har gått i arv till hennes avkommor.

Underbara Smilla!

 

Smilla älskar alla människor och vill helst att alla händer ska ägna sig åt att klappa henne.

Men hon är också en hund med mycket motor!

När Smilla var ung tränade vi tävlingslydnad. Smilla var oerhört motiverad och helt outtröttlig.

En annan sak som är lite speciellt med Smilla är att hon är gärna simmar långt, mycket och ofta.

Inte en så vanlig egenskap hos en dvärgschnauzer. Vi blev väldigt förvånade. :-)

 

I dag bor Smilla hos sin matte Siv tillsammans med husse & sin bästa kompis som är en lapphund.

Där lever hon ett väldigt gott liv och får all den uppmärksamhet som hon så gärna vill ha.

 

 

Smilla har haft tre kullar. Hon har gett oss några av våra finaste hundar.

På hemsidan kan ni läsa om:

Stommelyckans Lina (Alice)

Stommelyckans Alma (Funny)

Stommelyckans Corvette Stingray (Ronja)

  Stommelyckans Jive (Bilbo)

Stommelyckans Boogie Woogie (Primo)

Stommelyckans Samba (Harriet)

 

Smillas kullar:

Pixbo Psiluett - Such Kollberggårdens PR Retur (Smilla-Ture)

Pixbo Psiluett - Pixbo Plektrum (Smilla-Lexus)

Pixbo Psiluett - Such Wards Creek's Cassanova (Smilla-Cass)

 

 

 

Stamtavla / Pedigree

SUCH

Pixbo Rival P/S

SUCH

Pixbo Psalmiak S

DKUCH

Starlings Dakota P/S

INTUCH NORDUCH

Pixbo Provocera S

Pixbo Prima S

SUCH SV-94

Feldmar Liberty S

Pixbo Praqtilda S

Pixbo Psoya S

FINUCH SUCH

Sandcastle Bamburs Paladin S

USCH

Sandcastle´s Gunsmoke Hero

Sandcastle´s Starlite Express

INTUCH NORDUCH

Pixbo Provocera S

DKUCH SUCH

Minihawk Magic Merlin

SUCH

Missike´s Pixbo Opposite Opinion S

 

 

Foto: Olivia Schell

 

Foto: Olivia Schell

 

Foto: Olivia Schell

 

Smilla is our first breeding dog.

She is the foundation of our kennel.  

Smilla is a bich with very nice exterior.

She has not been in the show ring much though,

because of her ears that are a bit “happy floppy”.

We are incredibly pleased with her in every way.

She has a delightful temperament

and it has strongly put a mark on our breeding.

She has also given her excellent exterior to her puppies.

 

Smilla loves everyone and really wants all hands to be busy patting her.

But she is also a dog with a lot of engine!

When Smilla was young, we were training obedience. She was extremely motivated and never got tired.

Another thing that is a bit special with Smilla is her love for water.

She absolutely loves to swim. A bit unusual for a miniature schnauzer. We were very surprised. :-)

 

Today Smilla lives with her owner Siv with her master and her best dog-friend.

She lives a wonderful life and get all the attention that she wants so much.

 

We have had three litters from Smilla.

She has given us some of our best looking dogs.

On our homepage you can read about:

Stommelyckans Lina (Alice)

Stommelyckans Alma (Funny)

Stommelyckans Corvette Stingray (Ronja)

  Stommelyckans Jive (Bilbo)

Stommelyckans Boogie Woogie (Primo)

Stommelyckans Samba (Harriet)

 

Smillas litters:

Pixbo Psiluett - Such Kollberggårdens PR Retur (Smilla-Ture)

Pixbo Psiluett - Pixbo Plektrum (Smilla-Lexus)

Pixbo Psiluett - Such Wards Creek's Cassanova (Smilla-Cass)

 

 

 

 

 

 

© Stommelyckans Kennel

www.stommelyckan.com