Vårt ansvar och vår ambition som uppfödare/Our responsibility and goal as breeders

 

 

Vi vill ha hundar som är orädda, sociala och trevliga,

fulla av liv och glädje. En sund själ i en sund kropp!

Vi vill också ha mycket ”will to please” i våra hundar,

eftersom vi anser att de då är lättare att fostra

och leva med i vardagen.

Våra hundar ska villigt delta i familjens aktiviteter.

 

Det är roligt att träna med dvärgschnauzer.

Det är en hund med ”motor” och arbetsglädje,

som gärna tränar både tävlingslydnad och agility.

Här kan du läsa mer om att träna och tävla med dvärgschnauzer.

 

Vi åker en del på utställning med våra hundar.

Då peppar och hjälper vi gärna våra valp-köpare att ställa ut.

Det är bara roligt för oss!

 

De första tre veckorna i valparnas liv bor de i vårt sovrum.

Då ska de ha lugn och ro och bara äta och gosa i värmen hos sin mamma.

 

 

 

Vid tre veckors ålder flyttar de in i sin valp-hage mitt i vårt all-rum.

Där pågår en massa aktiviteter hela dagen lång.

Vuxna, barn, katter och andra hundar lever sitt dagliga liv

runt omkring valphagen.

Valparna vänjer sig bland annat vid att sova lugnt, trots ljud och rörelse,

att inte stressa upp sig över saker som händer runt omkring

och att inte vara rädda för ljud.

De lär sig att uppskatta barn och djur

och blir väl tränade i hundspråk av vår trevliga hundflock.

En utmärkt start på den oerhört viktiga socialiseringsperioden!

 

Valparna får självklart också vara med oss utanför sin hage, men under uppsikt.

Det är gott med sladdar och annat, när man är en liten valp J.

 

 

Från ca fem veckors ålder får valparna komma ut i trädgården

flera gånger om dagen.

Detta gör att de tidigt tränas i att bli rumsrena,

samt blir trygga valpar vana vid många miljöer.

 

Vi följer helt SKK:s regler

och valparna är avmaskade, vaccinerade,

chip-märkta och veterinärbesiktigade

när de lämnar oss efter åtta veckors ålder.

Då har de även tränat på att ha halsband på sig, åkt bil

och varit ute på egen hand, utan sina syskon.

Allt för att de ska vara så trygga och självsäkra som möjligt

när de flyttar till sitt nya hem.

 

Valparna är dolda fel försäkrade i Sveland de första tre åren.

 

Första trimmet ingår i valpköpet.

Vi vill gärna träffa valparna igen och dessutom försöka hjälpa er

genom att visa hur pälsvården går till.

Här kan du läsa lite mer om pälsvård.

 

Vi önskar få fortsätta delta i hundarnas utveckling och stödja er

när det gäller träning, trimning och annat

som ni kan behöva råd och stöd med.

Vi är intresserade av hur det går för er

och anser inte att uppfödarens ansvar upphör,

när valpen är såld.

 

Vi håller gärna kurs för er valpköpare.

Anmäl ert intresse.

 

 

© Åsa Lundmark

Stommelyckans Hund & Hälsa

www.stommelyckan.com

 

 

 

 

Our responsibility and goal as breeders

 

  

The goal with our breeding of miniature schnauzers is first to breed healthy, nice dogs.

We only use dogs in our breeding that are extremely sociable and nice in temperament.

We want our dogs to be nice and kind, positive and sociable,

so that they are easy to live with in the daily life together.

 

We also wish a certain engine and wiliness to work in our dogs.

The mini schnauzer is an excellent dog for obedience training for example.

(You can read more about training your schnauzer here)

 

Of course we also like our dogs to be typical schnauzers,

handsome and with good results in the show ring.

 

The puppies live with their mother in our bedroom for their first three weeks.

At that time they only need to be nursed by their mother

and eat a lot, so that they get big and healthy!

 

 

At three weeks of age the first sociability period starts.

Then it is very important that the puppies take part

in the daily life of the family.

Our puppies live in their playpen right between the kitchen

and the kids playroom.

In that room all of our family, spend a lot of time.

The puppies often get the opportunity to come out of their playpen

and spend time all over the house with us,

our kids, the other dogs and the cats.

 

 

 

At about five weeks of age the puppies

get to go out in the garden several times every day.

This is a start in the training to be housebroken

and also makes the puppies sure of them selves

in new environments.

 

We follow the recommendations from the Swedish kennel club.

The puppies are dewormed,  vaccinated, chipmarked

and checked out by the vet

when they leave our house after eight weeks of age.

At that time they also tried on a dog collar,

had a couple of rides in the car

and has been outside alone with us,

without their mother, brothers and sisters.

Everything to give the puppies self-confidence

before they move to their new families.

 

The puppies are ensured for hidden faults in

Sveland insurance-company

for their first three years.

 

The first groomimg of the coat is included

when you buy your puppy.

We really want to meet our puppies again.

We also want to try to help and show you

how to take care of the coat.

You can read more about grooming here.

 

We wish to continue to take part in the development of the dogs

and support you when it comes to training, grooming

and other areas where you could use advice and support.

We are interested in your progress and we do not think that a breeders

responsibility is gone when the puppy is sold.

 

If you are interested in showing your dog,

we would love to help you get started

and hope to be your cheerleaders,

when we go to the same show J

 

We also have classes for our puppies families.

Just let us know if you are interested.

 

 

© Åsa Lundmark

Stommelyckans Hund & Hälsa

www.stommelyckan.com