Lite om utställning:

 

 

Inom rasen dvärgschnauzer finns fyra olika färgvarianter.

Svart, svart/silver, peppar/salt & vit.

I Sverige bedöms varje färg som en egen ras på utställning.

 

 

Inofficiell utställning:

På en inofficiell utställning tävlar man i klasserna som vanligt, men inga cert delas ut och inga meriter blir registrerade. Det går alltså inte att tillgodoräkna sig meriter på pappret efter en inofficiell utställning.

 

Det betyder dock inte att meriterna från en inofficiell utställning inte är något att vara stolt över. Även om det är få anmälda i din hundras, så delar domaren inte ut hederspris till hundar som inte är förtjänta av det. En hund som inte fått hederspris kan inte bli Bäst i rasen (BIR). Det kan alltså vara så att ingen blir BIR i en ras som är representerad på utställningen.

 

Inofficiella utställningar är ofta lite mindre och ett utmärkt tillfälle att miljöträna sin hund, eller kanske träna sig själv på att ställa ut. Det brukar vara jättetrevligt!

 

Officiell utställning:

Här delas cert ut och alla tävlingsresultat blir registrerade hos kennelklubben. Valpklass är alltid inofficiell och resultaten registreras ej. Officiell klass räknas från juniorklass (9 månader) och uppåt.

 

Kennelklubben har även indelningen Nationell och Internationell utställning. Vid en internationell utställning delas även Cacib ut.

 

 

 

Klassindelning på utställning:

 

Hunden anmäls i olika klasser, beroende på ålder.

 

Valpklass: 4-9 månader.

Ofta delar man även in valpklassen i två olika klasser: 4-9 månader & 6-9 månader.

Kennelklubben tar inte emot hundar yngre än sex månader på sina officiella utställningar.

 

Juniorklass: 9-15 månader.

 

Unghundsklass: 15-24 månader.

 

Öppen klass: från 15 månader och uppåt.

 

Championklass: för hundar som redan är champion.

 

Veteranklass: för hundar över 8 års ålder.

 

 

På utställning brukar man börja med valpklass. Först valpklass hanar och strax därefter valpklass tikar. När båda klasserna är klara brukar Bir-valp utses, så att den lilla vinnarvalpen kan vila resten av dagen ända fram till finaltävlingarna.

 

Därefter är det hanhundarnas tur i ordning från juniorklass och uppåt för att så småningom avslutas med Bästa hanhundsklass.

 

Efter hanhundarna är det tikarnas tur. Även där i turordning från juniorklass och uppåt för att så småningom avslutas med Bästa tikklass.

 

Därefter tävlar man om Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM).

 

 

 

Kvalitetsbedömning:

Innebär att domaren bedömer varje hunds kvalitet individuellt. Flera hundar i samma klass kan t.ex. få 1:a pris (rött band).

 

 

I kennelklubbens regelhäfte står:

 

1:a pris: (rött band)

Typisk och i huvudsak korrekt byggd hund med påtagliga förtjänster och vars exteriöra fel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett mycket gott avelsresultat.

 

2:a pris: (blått band)

En i typ och byggnad god hund, vars exteriöra fel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett gott avelsresultat.

 

3:e pris: (gult band)

En i typ godtagbar hund, vars exteriöra fel inte är av mer allvarlig art än att den kan sägas vara ett godtagbart avelsresultat.

 

En hund kan även få 0 pris, eller KEP (kan ej bedömas) av olika anledningar.

 

 

 

Konkurrensbedömning:

De hundar som fått 1:a pris får stanna kvar i ringen och delta i konkurrensbedömningen.

Då placerar domaren hundarna på 1:a (rött band), 2:a (blått band), 3:e (gult band), 4:e (grönt band) och reservplats (orange band). Resterande hundar efter reservplats är oplacerade.

 

När banden delas ut kan domaren även dela ut Hederspris (Hp) och Certifikatkvalitet (Ck). Hp kan t.ex. delas ut till hundar som är mycket lovande inför framtiden, men kanske fortfarande har lite att växa i innan cert kan utdelas.

 

Ck delas ut till hundar som ska gå vidare i bästa tik/hanhundsklass och tävla om certet. Alla hundar som fått CK ska in i ringen igen efter att alla klasser är klara för ännu en konkurrensbedömning, nu mellan alla som fått Ck i de olika klasserna. Där placeras de från 1:a till R-plats igen. Resterande hundar är oplacerade.

Den hund som vinner får Cert, om det är en nationell utställning. Om det är en internationell utställning delas Cert och Cacib ut.

Om hunden som vinner redan är champion delas certet i stället ut till den hund som inte är champion ännu i placeringsföljd.

 

Det delas endast ut ett Cert (och Cacib på internationell utställning) i tikklassen och ett i hanhundklassen.

 

När bästa hane och bästa tik är utsedd ska dessa två tävla mot varandra. Den som vinner blir Bäst i rasen (BIR). Den andra blir Bäst i motsatt kön (BIM).

Den hund som blir BIR går vidare i finaltävlingarna för att tävla mot Bir-vinnare av alla raser.

 

Så här skriver kennelklubben om HP & CK i sitt regelhäfte:

 

HP

Särskilt lovande valp, junior och unghund samt särskilt väl bevarad veteranhund kan tilldelas hederspris (Hp). I avels och uppfödarklass ges Hp till grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet.

 

CK

En i alla avseenden typisk och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat kan tilldelas certifikatkvalitet (Ck).

 

 

Du kan läsa mer om utställnigsregler på SKK:s (Svenska kennelklubben) hemsida under knappen utställning.

 

 

 

 

 

© Åsa Lundmark

Stommelyckans Hund & Hälsa

www.stommelyckan.com